|

Zerre

05/03/2020 – 05/04/2020 @ All Day –

Halit Demirel


Kişisel Sergi

 

 

 

 

Ark Kültür, 05 Mart-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Halit Demirel’in “zerre” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.Halit

Demirel’in üzerinde çalıştığı monokrom seri “zerre” içe doğru yönelen bir sonsuzluk arayışı olarak tariflendirilebilir.

Sergideki suluboya çalışmalar ve tek bir fotoğraf, bu arayışın izlenebileceği bir seçki olarak karşımıza çıkıyor.“zerre”

ne büyüklükte bir şeye baktığımızı, neyin kağıt üzerinde sabitlenmiş halini gördüğümüzü ele vermeyen, maksatlı bir

muammayla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yakınlık, uzaklık, ölçek veya zaman gibi kavramları silikleştiren, derinlere

indikçe daha da derinlerin mümkün olduğuna işaret eden bu arayış, içeriye girdikçe nelerle karşılaşılabileceğini

sorguluyor. Demirel’in işlerindeki mikroskobik bakış, birbirine benzeyen şeylerin yaklaştıkça, içine düştükçe,

derinleştikçe farklılaştığını gösteriyor, benzerleri birbirinden ayrıştırıyor. Bu dışarıdan içeriye doğru arayış her bakışta,

her parçada, her denemede yeni parçacıkların, başka katmanların tariflenebildiğini gösteriyor. Seri, derine inmenin

ne ifade ettiği sorusu kadar bilinmezin sürekliliğini de kendine dert ediniyor.Demirel’in suluboya işlerini, her biri

üretildikleri kağıdın içinden yırtılarak ayrıştırılan parçalardan oluşuyor. Adeta birer numune gibi bütünden çekip

çıkartılan bu parçalar, nereye ait olduklarına kayıtsız bir şekilde karşımızdalar. Geride bıraktıklarının bilinmezliğini

odağın dışında bırakıyorlar. Burada bakılanın ne veya neyin parçası olduğunun artık önemi kalmıyor; sergi izleyiciyi

uçsuz bucaksız bir sonsuzun içine dalmaya, parçacıkların içinde gezinmeye davet ediyor. “zerre” parçanın içine

girdikçe derinleşen sonsuzluğun ona yaklaşmaya çalışarak arandığı bir deney alanını izleyici ile paylaşıyor.* Sanatçı,

değerli katkıları için; Hamit-Haluk-Hakan Demirel, Karoly Aliotti, Ahmet Doğu İpek, Ayşe Bozkurt, Duygu Demir, Ahmet

Oran ve Gülfem Köseoğlu’na teşekkür eder.

Comments are closed.